Новости

За нас

Државно средно училиште – Регионален центар за стручно образование и обука „Киро Бурназ” – Куманово е образовна институција со голема традиција чии почетоци датираат од 1947 година. Наставата се изведува на македонски и албански јазик.

Проекти